hotline đặt hàng: 0938 22 11 00
Sinh phẩm chẩn đoán

Sinh phẩm chẩn đoán

Hãng Standard Diagnostics, Inc và ABON thuộc tập đoàn Inverness medcial...
Vật tư tiêu hao

Vật tư tiêu hao

Sản xuất các ông nghiệm chứa hóa chất, lọ đựng mẫu, đĩa petri...
Nhóm máu, Latex

Nhóm máu, Latex

Nhóm máu và bộ thử latex của hãng Atlas Medical, Inc...
Máy xét nghiệm

Máy xét nghiệm

Máy xn nước tiểu, Cholesterol 3 in 1, máy đường huyết cá nhân hãng ACON Laboratory, USA...